Duitse legerdolk uit de nazitijd

Van 14 tot 16 april 1945 probeerden de Duitse soldaten in de omgeving van de Rademarkt de Canadese bevrijders te bestrijden. Er werd flink gevochten en er vielen burgerslachtoffers, Canadezen en Duitsers.

Harry van Bolhuis was 24 jaar oud in 1945. Hij heeft thuis ondergedoken gezeten om niet tewerkgesteld te worden in Duitsland. Na de bevrijding zat hij bij de Binnenlandse Strijdkrachten. De Duitse legerdolk heeft hij gevonden op het plein achter de lagere school aan de Radesingel. Waarschijnlijk omdat hij dit gebouw moest bewaken. De knop van de dolk is in de vorm van de Duitse adelaarskop en op het heft is een embleem met een adelaar en hakenkruis. Aan het embleem te zien behoorde de dolk vermoedelijk toe aan een soldaat van de Feldgendarmerie. Het is niet duidelijk bij welke rang de dolk hoorde.

De dolk werd gemaakt bij de firma E&F Hörster uit Solingen, de stad die bekend staat als centrum van de messenindustrie. Men produceerde naast dolken ook zakmessen en tafelbestek. Veel Nederlandse huishoudens hadden zulk bestek. Niet bekend is of dolken vaak gebruikt werden in man tegen man gevechten. Dolken werden ook gebruikt bij het zoeken naar onderduikplaatsen door in het plafond te prikken.

Collectie Groninger Museum

Harry van Bolhuis heeft de Duitse legerdolk gevonden op het plein achter de lagere school aan de Radesingel.