Muziek voor Vrede op 4 en 6 mei

Op vrijdag 4 en zondag 6 mei wordt in het kader van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag Muziek voor Vrede ten gehore gebracht: koormuziek van Karl Jenkins uit The Armed Man en The Peacemakers. De muziek wordt uitgevoerd door een projectkoor en een professioneel muziekensemble onder leiding van Cobien Nieuwpoort. Er zijn drie uitvoeringen: twee in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein, en een in de Martinikerk in Groningen.

De hedendaagse componist uit Wales Karl Jenkins werpt in zijn muziek vragen op van oorlog en vrede en het verlangen dat de mensheid hoop kan en mag houden, ook na verschrikkelijke oorlogen en terroristische aanslagen. In ‘The Armed Man’ horen we de laarzen dreunen van de soldaten die zingend naar het front gaan. We zien de puinhopen na de soms “heilige” oorlog en de ontreddering die daarop volgt. Het stuk ''Benedictus” lijkt opgedragen aan allen die moesten vluchten voor het geweld. In ‘The Peacemakers” worden teksten van onder andere Gandhi gezongen over hoop, vriendschap en compassie, evenals een oud Keltisch gebed waarin de gloed van de vrede lonkt.

Afwisselend met de muziek verzorgen ds. Jannet van der Spek en ds. Tiemo Meijlink het gesproken woord.
De uitvoeringen vinden plaats op:
Vrijdag 4 mei 2018 om 21.00 in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 (concertante uitvoering in het kader van Dodenherdenking)
Zondag 6 mei 2018 om 10.00 in de Immanuelkerk, Overwinningsplein (uitvoering in een kerkdienst in het kader van bevrijdingsdag)
Zondag 6 mei 2018 om 17.00 in de Martinikerk, Grote Markt (uitvoering in een viering van Schoonheid met een Ziel rond Gedenken en Bevrijding).

De toegang is gratis. Een eigen bijdrage wordt op prijs gesteld

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ds. Jannet van der Spek, predikant Immanuelkerk; tel. 06 41728662, jmtvdspek@hetnet.nl
Ds. Tiemo Meijlink, predikant GSp- Studentenplatform voor Levensbeschouwing
tel. 06 27284671, t.meijlink@gmail.com
Cobien Nieuwpoort, dirigent; tel. 06 12219136, cobien_@hotmail.com