José van Schie nieuwe voorzitter Stichting 4 Mei Herdenking Groningen

José van Schie is per 15 maart 2011 benoemd tot voorzitter van de Stichting 4 Mei Herdenking Groningen. Zij volgt Harold Bal op, die na 10 bestuursjaren het stokje doorgeeft.

Van Schie was van 2004 tot 2010 wethouder van Onderwijs, Jeugd, Welzijn, Sport en Recreatie in Groningen. "Door de jaarlijkse herdenking op 4 mei realiseren wij ons telkens opnieuw dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Ik vind het belangrijk om hier bij stil te staan, en samen met jong en oud te gedenken", aldus José van Schie.

Haar voorganger Harold Bal, in het dagelijks leven directeur van SBO Bekenkampschool, is vanaf januari 2000 bestuurslid van de Stichting 4 Mei Herdenking Groningen geweest. In 2006 nam hij de voorzittershamer over en heeft in die functie vier herdenkingen op 4 mei geleid.

'Basisscholen adopteren oorlogsmonumenten

Onder het voorzitterschap van Bal heeft de Stichting 4 Mei Herdenking Groningen zich ingezet om ervaringen, kennis en gevoelens uit de oorlog door te geven aan onze kinderen. Vorig jaar werd hiervoor een uniek lesboekje over de Tweede Wereldoorlog gemaakt voor de Groninger basisscholen. Dit boekje was een gezamenlijk project met de Stichting Het Bevrijdingsbos en het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen.

Op 13 april aanstaande verricht Harold Bal op OBS De Starter zijn laatste handeling als voorzitter van de Stichting 4 Mei Herdenking bij de aftrap van een uniek adoptie-initiatief, waarbij basisscholen Groninger oorlogsmonumenten kunnen adopteren. Inmiddels zijn er twee scholen, waaronder de Nassauschool, die in vorige jaren een oorlogsmonument hebben geadopteerd. Met de aanmelding van OBS de Starter hoopt de Stichting 4 mei dat in het komend jaar alle andere oorlogsmonumenten geadopteerd worden. Speciaal voor dit initiatief brengt Stichting 4 Mei Herdenking een lesboek uit over ‘oorlogsmonumenten in Groningen’. Deze zal worden verspreid op alle openbare en bijzondere basisscholen in Groningen.